bij voortduring

Vertalingen

bij voortduring

continuellement