autobus

Thesaurus

autobus:

bustouringcar,
Vertalingen

autobus

Autobus, Busbus, autobus, omnibusautobus, (auto)bus, car, busλεωφορείοautobus, corriera (ˈɑutobʏs)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -sen
motorvoertuig voor veel mensen