atmosferisch verschijnsel

Vertalingen

atmosferisch verschijnsel

atmosphericphenomenon