arbeidsongeschiktheid

Vertalingen

arbeidsongeschiktheid

incapacité, invalidité