arbeidsongeschikte

Thesaurus

arbeidsongeschikte:

gehandicaptinvalide, beperkt,