andersom

Vertalingen

andersom

vice‐versa, the other way around (ɑndərsˈɔm)
bijwoord
op de tegenovergestelde manier het kopje andersom zetten