alt

Thesaurus

alt:

altstem
Vertalingen

alt

Altist, Altstimmealt, alto, contralto, contraltovoice, countertenoralto, contraltoALTaltaltaltaltALTALT (ɑlt)
zelfstandig naamwoord vrouwelijk meervoud -en
vrouw met een vrij lage zangstem In het koor zitten alten en sopranen.