als afgevaardigde bij iemand komen

Vertalingen

als afgevaardigde bij iemand komen

aller en ambassade auprès de qn