alfabetisch

Vertalingen

alfabetisch

alphabeticalalphabétique, alphabétiquement (ɑlfaˈbetis)
bijvoeglijk naamwoord
in de volgorde van de letters van het alfabet woorden in alfabetische volgorde zetten