afbrokkelen

Vertalingen

afbrokkelen

bröckeln

afbrokkelen

crumble, crumbleaway, crumbleoff