achterkleinkind

Vertalingen

achterkleinkind

greatgrandchildarrière-petit-enfant (ˈɑxtərklɛinkɪnt)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -eren
kind van je kleinkind twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen hebben