aanmerkelijk

(doorverwezen van aanmerkelijk)
Thesaurus

aanmerkelijk:

substantieel
Vertalingen

aanmerkelijk

considerable, sizableconsidérable, imposant, majeur, considérablement, appréciable, sensiblementבאופן משמעותיσημαντικάsignificativamente顯著znacznie大幅に (anˈmɛrkələk)
bijvoeglijk naamwoord
gering nogal groot een aanmerkelijke verbetering Er zijn aanmerkelijk minder mensen aanwezig dan de vorige keer.
situatie dat één persoon heel veel aandelen in een bedrijf heeft