aanleveren

Thesaurus

aanleveren:

levertgeleverd, geeft, leveren, toeleveren,