aandelenkapitaal

Vertalingen

aandelenkapitaal

share‐capital

aandelenkapitaal

portefeuille d'actions