Zijn er toiletten voor invaliden?

Vertalingen
Zijn er toiletten voor invaliden? 
Woord Browser ?