Zijn er kosten aan de overmaking verbonden?

Vertalingen
Zijn er kosten aan de overmaking verbonden? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Woord Browser ?