Zijn er kosten aan de overmaking verbonden?

Vertalingen
Zijn er kosten aan de overmaking verbonden? 
Woord Browser ?