Zijn er aanvullende kosten aan verbonden?

Vertalingen
Zijn er aanvullende kosten aan verbonden? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009