Wat is de koers van ... in ...?

Vertalingen
Wat is de koers van ... in ...?