Wat is de koers van ... in ...?

Vertalingen
Wat is de koers van ... in ...? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009