Waar is het zwembad?

Vertalingen
Waar is het zwembad? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Woord Browser ?