Waar is de taxistandplaats?

Vertalingen
Waar is de taxistandplaats? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Woord Browser ?