Waar is de douche?

Vertalingen
Waar is de douche? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Woord Browser ?