Waar is de bagage voor de vlucht vanuit ...?

Vertalingen
Waar is de bagage voor de vlucht vanuit ...? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009