Waar is de bagage voor de vlucht vanuit ...?

Vertalingen
Waar is de bagage voor de vlucht vanuit ...?