Victoriaans

Vertalingen

Victoriaans

victorien/-ienne, victorien