Sloveens

Vertalingen

Sloveens

slovène

Sloveens

Slowenisch

Sloveens

esloveno

Sloveens

slovinský, slovinština

Sloveens

slovensk

Sloveens

sloveeni, slovenialainen

Sloveens

slovenski

Sloveens

sloveno

Sloveens

スロベニアの, スロベニア語

Sloveens

슬로베니아어, 슬로베니아의

Sloveens

slovensk

Sloveens

esloveno

Sloveens

slovensk, slovenska

Sloveens

เกี่ยวกับสาธารณรัฐสโลวีเนีย, ชาวสโลวีเนีย

Sloveens

thuộc nước/người/tiếng Slovenia, tiếng Slovenia