Polynesisch

Vertalingen

Polynesisch

Polynesian

Polynesisch

polynésien

Polynesisch

polynéský, polynéština

Polynesisch

polynesisk

Polynesisch

polynesisch

Polynesisch

polinesio

Polynesisch

polynesialainen, polynesian kieli

Polynesisch

polinezijski

Polynesisch

polinesiano

Polynesisch

ポリネシアの, ポリネシア語

Polynesisch

폴리네시아어, 폴리네시아의

Polynesisch

polynesisk

Polynesisch

polinésio

Polynesisch

polynesisk, polynesiska

Polynesisch

เกี่ยวกับหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้, ภาษาของหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้

Polynesisch

Polonezce, Polonezya

Polynesisch

thuộc quần đảo/người/tiếng Polynesia, tiếng Polynesia