Oeganda

Vertalingen

Oeganda

Uganda

Oeganda

Uganda

Oeganda

Ouganda

Oeganda

Uganda

Oeganda

Uganda

Oeganda

Uganda

Oeganda

Uganda

Oeganda

Uganda

Oeganda

Uganda

Oeganda

ウガンダ

Oeganda

우간다

Oeganda

Uganda

Oeganda

Uganda

Oeganda

Uganda

Oeganda

Uganda

Oeganda

ประเทศยูกันดาอยู่ในทวีปอัฟริกา

Oeganda

Uganda

Oeganda

nước Uganda

Oeganda

乌干达