Mongools

Vertalingen

Mongools

Mongolian

Mongools

mongol

Mongools

mongol

Mongools

mongolský, mongolština

Mongools

mongolsk

Mongools

mongolisch

Mongools

mongolialainen, mongolian kieli

Mongools

mongolski

Mongools

mongolo

Mongools

モンゴルの, モンゴル語

Mongools

몽골어, 몽골의

Mongools

mongolsk

Mongools

mongol

Mongools

mongolisk, mongoliska

Mongools

เกี่ยวกับมองโกเลีย, ภาษามองโกเลีย

Mongools

Moğol, Moğolca

Mongools

thuộc nước/người/tiếng Mông Cổ, tiếng Mông Cổ