Mongolië

Vertalingen

Mongolië

Mongolia

Mongolië

Mongolie

Mongolië

Mongolei

Mongolië

Mongólia

Mongolië

Mongolsko

Mongolië

Mongoliet

Mongolië

Mongolia

Mongolië

Mongolia

Mongolië

Mongolija

Mongolië

Mongolia

Mongolië

モンゴル

Mongolië

몽골

Mongolië

Mongolia

Mongolië

Mongolia

Mongolië

Mongoliet

Mongolië

ประเทศมองโกเลีย

Mongolië

Moğolistan

Mongolië

nước Mông Cổ

Mongolië

蒙古