Libanees

Vertalingen

Libanees

Lebanese

Libanees

libanais

Libanees

Libanonec, libanonský

Libanees

libaneser, Libanesisk

Libanees

libanés

Libanees

libanonilainen

Libanees

Libanonac, libanonski

Libanees

libanese

Libanees

レバノンの, レバノン人

Libanees

레바논 사람, 레바논의

Libanees

libanês

Libanees

libanes, libanesisk

Libanees

เกี่ยวกับเลบานอน, ชาวเลบานอน

Libanees

người Libăng, thuộc nước/người/tiếng Libăng