Kunt u voor mij getuigen?

Vertalingen
Kunt u voor mij getuigen? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009