Is hier een kampeerplaats?

Vertalingen
Is hier een kampeerplaats? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009