Is het zwembad verwarmd?

Vertalingen
Is het zwembad verwarmd? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009