Is het museum op zondag open?

Vertalingen
Is het museum op zondag open? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009