Is het een automaat?

Vertalingen
Is het een automaat?