Is er een restaurant op de camping?

Vertalingen
Is er een restaurant op de camping? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Woord Browser ?