Is dit het juiste perron voor de trein naar ...?

Vertalingen
Is dit het juiste perron voor de trein naar ...? 
Woord Browser ?