Is dit het juiste perron voor de trein naar ...?

Vertalingen
Is dit het juiste perron voor de trein naar ...? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Woord Browser ?