Is dit de afslag naar ...?

Vertalingen
Is dit de afslag naar ...? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009