Is de wijn gekoeld?

Vertalingen
Is de wijn gekoeld? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009