één april

Vertalingen

één april

apríl

één april

1. april

één april

erster April

één april

April Fools' Day

één april

aprillipäivä

één april

1er avril

één april

prvi travnja

één april

pesce di aprile

één april

エープリルフールの日

één april

만우절

één april

første april

één april

prima aprilis

één april

första april

één april

วันที่เล่นแกล้งกันหรือล้อเลียน

één april

1 Nisan Şakası

één april

Ngày Cá tháng Tư

één april

愚人节