tastbaar

Vertalingen

tastbaar

handgreiflichtangible, clairement, manifeste, tangiblement, concretpalpableמוחשיtangibles有形有形有形materialnemateriella (ˈtɑs(t)bar)
bijvoeglijk naamwoord
ontastbaar voelbaar
duidelijk zichtbare resultaten