slagaderlijk

Vertalingen

slagaderlijk

artériel, artériel/-elle