samenknijpen

Vertalingen

samenknijpen

étrangler