s.v.p.

Vertalingen

s.v.p.

(ˈɛsvepe)
afkorting
(afkorting van het Franse s'il vous plait) alstublieft Hier geen fietsen plaatsen s.v.p.