name

Vertalingen

name

(ˈnamə)
zelfstandig naamwoord mannelijk-vrouwelijk
in het bijzonder Jongeren, met name jongens, veroorzaken de meeste verkeersongelukken.