langzamerhand

Vertalingen

langzamerhand

allmählich, nach und nach, sukzessivegradually, littlebylittlede proche en proche, petit à petit, peu à peupoco per volta (lɑŋzamərˈhɑnt)
bijwoord
langzaam iets meer Naar de winter toe worden de dagen langzamerhand korter.