kennisgeving

Vertalingen

kennisgeving

Auskunft, Bekanntmachungadvice, announcement, communication, message, notice, reportrenseignement, faire‐part, billetoznámeníуведомлениеnotificailmoitus알림anmälan通知notificaciónanmeldelsenotificação通知通知 (ˈkɛnəsxeviŋ)
zelfstandig naamwoord vrouwelijk
keer dat je iets bekendmaakt, of dat waarmee je iets bekendmaakt In de krant staat een kennisgeving van het overlijden van de heer Smit.
(iets) horen of zien zonder erop te (willen) reageren Ik neem deze opmerking voor kennisgeving aan.