Waar is de gasmeter?

Vertalingen
Waar is de gasmeter? 
Woord Browser ?